καλησπέρα
πατάω το κουμπί να ανέβει ή να κατέβει το ρολό ακούγεται θόρυβος αλλά δεν κινείται. Έβγαλα το μοτέρ του δίνω τάση κάνει να κινηθεί αλλά δεν. Έχει έναν πυκνωτή 6 μικρά με +-5% ανοχή, τον μετράω συνδεδεμένο και το καπασιτόμετρο μου δείχνει μηδέν. Τον ξεσυνδέω και τον μετράω και παίρνω ενδειξη 5.4-5.6 μικρά.
Τα φώτα σας παρακαλώ