Σας ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις. Να είστε καλά.