Φίλε Γιάννη,
κατανοώντας τ΄ επίπεδο των γνώσεών σου στην επιστήμη των Ηλεκτρονικών, μ΄ απλά λόγια θα προσπαθήσω
να σου εξηγήσω πως θα μετράς τ΄ ενεργά ηλεκτρονικά εξαρτ/ματα (διόδους / TRN' s) με πολύμετρο.

Θα πρέπει τ΄ όργανο (πολύμετρο) που διαθέτεις να ΄χει το σχήμα της διόδου στην εξωτερική περίμετρο του
περιστρεφόμενου διακόπτη, οπότε θέτοντάς τον στη θέση αυτή με τους ακροδέκτες μετράς

- κατά την ΟΡΘΗ φορά, (θετικός ακροδέκτης του πολυμέτρου [κόκκινο καλώδιο]), στην ΑΝΟΔΟ της διόδου,
(αρνητικός ακροδέκτης του πολυμέτρου [μαύρο καλώδιο]) στην ΚΑΘΟΔΟ της διόδου (σημειώνεται με μία
περιμετρική του σώματός της γραμμή),
όπου σε λειτουργική δίοδο θα πάρεις ένδειξη (περίπου από 480 έως 560ΚΩ), και
- κατά την ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ φορά (ακριβώς αντίθετη συνδεσμολογία των ακροδεκτών του πολυμέτρου στ΄ άκρα
της διόδου) όπου η ένδειξη του οργάνου σε λειτουργική δίοδο θα ΄ναι «ΑΠΕΙΡΟ».

Σ΄ οποιαδήποτε διαφορετική ένδειξη μέτρησης διόδου αυτή χρήζει αντικατάστασης.
Στις «γρήγορες» διόδους κι αυτές τύπου «SCHOTTKY» δεν μετράται η ταχύτητά τους με πολύμετρο κι
εφόσον δεν διαθέτεις παλμογράφο αυτές προληπτικά αλλάζονται.

Τα TRN¨s θεώρησέ τα ως δύο διόδους (Βάση - Συλλέκτης / Βάση - Εκπομπός) οπότε μετράς αντίστοιχα,
μία εκάστη, όπως περιγράφεται παραπάνω η μέτρηση διόδου, μ΄ επί πλέον μέτρηση (και πάλι στην ένδειξη
μέτρησης «ΔΙΟΔΟΥ» στο πολύμετρο) εκείνη μεταξύ Συλλέκτη - Εκπομπού, που και κατά τις δύο φορές
(ΟΡΘΗ & ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ) θα πρέπει να παίρνεις την ένδειξη «ΑΠΕΙΡΟ» όταν το TRN είναι λειτουργικό.

Τα κατεστρ/να TRN΄s στη μέτρηση μεταξύ Βάσης - Συλλέκτη ή Βάσης - Εκπομπού κι ακόμη μεταξύ Συλλέκτη - Εκπομπού
δείχνουν ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ, («ΜΗΔΕΝΙΚΗ» αντίσταση), ή ΑΝΟΙΚΤΟ κύκλωμα («ΑΠΕΙΡΗ» αντίσταση).

Το πολύμετρό σου θα πρέπει να διαθέτει κι ένδειξη «hfe» οπότε ανάλογα του τύπου του TRN (PNP ή NPN), τοποθετούμενοι
οι ακροδέκτες αυτού στις αντίστοιχες οπές μέτρησης του «hfe» , να διαβάζεις στην οθόνη του τη τιμή, που πρέπει να συμπίπτει
μ΄ εκείνη που δίνουν τα Datasheets του TRN.

Σε κάθε περίπτωση (είτε σε μέτρηση διόδου, είτε TRN), θα πρέπει να καταβάζεις / διαβάζεις τα Datasheets (χαρακτηριστικά
λειτουργίας του) από το Διαδίκτυο, με βάση τα στοιχεία που αναγράφονται στο σώμα του.

Φιλικά.
Δημήτρης Καρούσης