Η απόξεση των ξεραμένων υπολειμμάτων γίνεται με πλαστικό κι όχι αιχμηρό μεταλλικό εργαλείων.
Φιλικά.
Δημήτρης Καρούσης