Καλησπέρα
Πωλείται η εν λόγω τηλεόραση λόγω σπασμένου πάνελ. 120€
Ή τμηματικά οποιαδήποτε πλακέτα