Διόρθωση.
Απ΄ ότι παρατηρώ στις φωτογραφίες υπάρχουν και βίδες στο πίσω μέρος δεξιά κι αριστερά.
Οπότε τ΄ άνω μέρος της κουζίνας με τις κεραμικές εστίες δεν πρέπει ν΄ ανοίγει όπως το καπό αυτ/του,
αλλά να πηγαίνει συρόμενο.
Όταν σηκωθεί σε κάποιο ύψος καλό είναι να στηριχθεί με κάποιο τρόπο και με μεγάλη προσοχή για να
μην κοπούν / αποσυνδεθούν καλώδια.
Φιλικά.
Δημήτρης Καρούσης