Έχω ένα πλυντηριο μου έχει κάψει την πλακέτα πως μπορώ να πάρω μια πλακέτα απρογραματιστη και να την προγραματισο με την παλιά hover vhw964d-14s