Μεντεσέδες φούρνου LG Model LB642158S/01 καινούργιοι στη συσκευασία τους.