-Χθές δημοσίευσα ενα θέμα σχετικό με πλυντήριο και δεν το βλέπω τι συμβαίνει άραγε?