Εγώ έχω το 135 και είχα ένα πρόβλημα, ενώ ξεκινούσε κανονικά, όταν άφηνα το πιστόλι και το ξανά πατούσα δεν δούλευε η πίεση. Μετά από 15-20 λεπτά δούλευε κανονικά.
Το άνοιξα, καθάρισα λίγο αυτό...