Θα το ανοίξω αύριο για να το προσπαθήσω.
Ευχαριστώ πολύ.