Αν θεωρείς ότι έχεις τη δυνατότητα να κάνεις μετρήσεις χωρίς να κινδυνευεις:
a) Μέτρα την τάση στον μαυρο ηλεκτρολυτικό (πρέπει να ειναι πάνω απο 300Vdc)
b) Μετρα την τάση στους δυο smd ηλεκτρολυτικους μπροστά από τον κίτρινο μετασχηματιστή (θα πρέπει να υπάρχουν και να είναι χρήσιμες τιμές π.χ. τάση για το ρελέ και τάση για τα FET του Output Module.
c) το ρελέ οπλίζει;

Όταν καίγεται το module, η πλακέτα μοιάζει καρβουνιασμένη, άρα δεν θα θεωρούσα προτεραιότητα το module αυτή τη στιγμή.